O Nás

Internetová reklama je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma reklamy na svete. Vyznačuje sa hlavne interaktivitou a v krátkom čase dokáže osloviť obrovské množstvo užívateľov.Prináša totiž priame prepojenie s Vašou webovou prezentáciou. Ak je zmena , všetko je možné jednoducho zmeniť podľa Vášho želania. Túto výhodu Vám bez dodatočných produkčných nákladov neponúkne žiadny iný typ média. Ideálna reklama je tá, ktorú si cieľová skupina priam vyžiada. Preto prezentáciu v katalógu, či vyhľadávači jednoducho musíte mať.

 

Hlavným cieľom spoločnosti "Profesionálny register  s.r.o." je poskytnúť komplexný balík služieb, ktorý obsahuje informácie o spoločnostiach , pre našich partnerov, ktorí stoja pred rozhodnutím pri výbere vstupu na trh.

Snažíme sa reagovať na meniace sa požiadavky trhu a očakávania našich zákazníkov. Prioritou pri ponúkaní našich služieb bolo aktualizovať informácie, aby sa naši partneri mohli na základe týchto informácií rozhodnúť o najvhodnejšom a najvýhodnejšom obchodnom partnerovi. Pomáhame našim partnerom, aby sa mohli prezentovať v čo najväčšom rozsahu, zvyšovali svoju viditeľnosť a aby prostredníctvom nej dosahovali lepšie výsledky vo svojej činnosti. Mysleli sme aj na tých partnerov, ktorí nedisponujú vlastnou webovou stránkou ale vedia, že informácie znamenajú peniaze.

Pre viac informácii o našej ponuke služieb si prečítajte bližšie informácie v časti Služby alebo vyplňte náš formulár alebo nás kontaktujte na našu e-mailovú adresu: info@profesionalnyregister.sk.

 

Pre úspešné odoslanie Vášho formuláru je potrebné vyplniť každé políčko. S poskytnutými údajmi budeme zaobchádzať dôverne, neposkytneme ich žiadnej tretej strane.

 

Registrácia v našej databáze nevyplýva zo zákona, registrácia je dobrovoľná so súhlasom obchodného partnera a spoplatnená ročným poplatkom.

 

 V očakávaní úspešnej spolupráce Vás vítame medzi našimi partnermi!